S01E04 – Město bez překážek

V podzimním dílu se zajímáme o překážky a jejich zdolávání. První příspěvek pojednává o překonávání jazykových bariér, o spolupráci Kutné Hory a Remeše a o Dnech francouzské kultury. S kamerou jsme navštívili také poslední podzimní open air akci Svatováclavské slavnosti, byli jsme svědky položení květin u pomníku T. G. Masaryka. Jak mladí básnící bojují pomocí poezie s životními překážkami jsme sledovali během soutěže Ortenova Kutná Hora. Dokumentární část čtvrtého dílu tvoří medailonek organizace Cesta životem bez bariér, které pořádá hojnost rozličných sportovních i kulturních akcí pro handicapované děti nejen z kutnohorského regionu.